Priser

Exempel:

Veckostäd och Visningsstäd :

320 kr + moms = 400 kr/h
Minus Rut-avdrag = 200 kr/h inkl. moms

Trädgårdsarbete och skötsel av sommarboende och service :

400 kr + moms = 500 kr/h
Minus Rut-avdrag = 250 kr/h inkl. moms


Flytt :

Med bil+stort släp och två man: 2000 kr/h inkl.moms

Minus Rut-avdrag: 1000 kr/h inkl.moms

Flyttstäd per m2:

90 kr/m2 för 60-90 m2 :            45 kr/m2 efter Rut-avdrag

70 kr/m2 för 90-150 m2 :            35 kr/m2 efter Rut-avdrag

50 kr/m2 för 151 m2 och uppåt :     25 kr/m2 efter Rut-avdrag

Tillägg i tid på fönster , in- och utvändigt.
Vi tar ej emellan.
(200 kr/h inkl. moms o Rut)

Kvadratmeterpriserna är inklusive moms.
 

 Framkörningsavgift tillkommer med 50 kr inkl. moms

 
Vi står för medel och redskap!!!