Ett urval av våra tjänster:

Veckostäd, privat och till företag

Flyttstäd

Visningsstäd
Byggstäd

Fönsterputs
Vaktmästartjänst

Klippa gräs, häckar,träd,rabatter

Snöskottning, både för hand och med maskin

Flytt

Toppar på kontoret?  Ta in Butlern!

Skötsel av sommarboende

Köra på tippen

Rensa i källarutrymme/ förråd/garage

Service åt äldre

Flyttpackning

Handla
IT-tjänst

Måla

Snickeri

Bygg
VVS
El
Markanläggning

Eller vad behöver ni hjälp med ?